ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ

 

Το μελισσοκομικό βιβλιάριο είναι υποχρεωτικό για όσους έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μελισσοσμήνη. Για την έκδοση του θα πρέπει να απευθύνεστε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της περιοχής που ανήκετε (πρώην Νομαρχίες) στο αντίστοιχο γραφείο αγροτικής ανάπτυξης.

Αφού καταθέσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά θα σας αποσταλεί στον τόπο κατοικίας ένα έγγραφο το οποίο θα σας ενημερώνει για τον κωδικό τον οποίο θα πρέπει να χτυπήσετε με πυροσφραγίδα στις κυψέλες σας πάνω από την είσοδο της κυψέλης. Αφού το κάνετε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γεωπόνο που θα σας υποδεικνύει στο έγγραφο για να έρθει στο μελισσοκομείο σας και να κάνει καταμέτρηση των μελισσοσμήνων σας.

Αφού γίνει και η καταμέτρηση θα σας ειδοποιήσουν να περάσετε από το αρμόδιο γραφείο για να παραλάβετε το μελισσοκομικό σας βιβλιάριο. Το βιβλιάριο έχει ισχύ για δυο χρόνια. Σε περίπτωση αύξησης των μελισσοσμηνών μπορείτε μετά από έξι μήνες να ειδοποιήσετε πάλι γεωπόνο για να γίνει καταμέτρηση.

Δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση για κατοχή μελισσοσμηνών, από μελισσοκομικό σύλλογο εάν δεν υπάρχει από αγροτικό σύλλογο της περιοχής μόνιμης κατοικίας σας. Εάν στην περιοχή μόνιμης κατοικίας σας δεν υπάρχει μελισσοκομικός ή αγροτικός σύλλογος, τότε αυτό θα πρέπει να το δηλώσετε σε αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86

 

  • Αίτηση – δήλωση, εις διπλούν. Αυτή θα την προμηθευτείτε από τα Γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης των κατά τόπους Νομαρχιών. (δηλώνετε πόσες κυψέλες έχετε, και τα προσωπικά σας στοιχεία)

 

  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για την ακρίβεια των δηλουμένων στην αίτηση – δήλωση στοιχείων. Αν η κατάθεση της αίτησης δεν γίνεται από τον ίδιο τον αιτούντα, τότε χρειάζεται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

 

  • Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης μελισσοσμηνών.(εάν τις έχετε αγοράσει θα πρέπει να προσκομίσετε το πωλητήριο ή θα πρέπει να κάνετε υπεύθυνη δήλωση ότι ξεκινήσατε με τρία μελισσοσμήνη και τα αυξήσατε σε δεκαπέντε)

 

Δυο πρόσφατες φωτογραφίες.